اختلاف ساعت ترکیه و ایران

یازار : tv

+0 لایک
با تغییر ساعت تابستانی به زمستانی در ایران و یک ساعت عقب کشیدن ساعت رسمی٬ اختلاف ساعت مابین ایران و ترکیه (که از سال میلادی جاری ساعت خود را ثابت نگه می‌دارد) از یک و نیم ساعت به نیم ساعت کاهش یافت. در نتیجه با اضافه کردن نیم ساعت به ساعت ترکیه ساعت ایران بدست می‌آید: 16:00 ترکیه = 16:30 ایران


آچار سؤزلر : اختلاف ساعت, ساعت رسمی ترکیه, ساعت زمستانی, تغییر ساعت,